Bởi {0}
logo
Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Đau Vá Cứu Trợ, Làm Mát Gel Vá, Vá Chân Cai Nghiện, Slim Patch, Nhiệt Vá
Thứ tự xếp hạng8 phổ biến nhất trong Khác vẻ đẹp & chăm sóc cá nhân sản phẩmAnnual export US $4,210,784Years in industry(14)ODM services availableGlobal export expertise
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất